úterý 22. dubna 2008

Transakční analýza - příklad kritiky

Podívejme se jakým způsobem můžeme podávat kritiku (a reagovat na ni) z pohledu transkační analýzy.

Předpokládejme situaci, kdy "podřízený" zodpovídá za projekt, který se nachází v časovém zkluzu a hrozí, že se jeho představení veřejnosti bude muset odložit a dojde k finančním ztrátám. Nadřízený tuší, že tento zkluz zapříčinila nevhodně naplánovaná marketingová kampaň.

Opět popíšu tři možné začátky tohoto rozhovoru. Nadřízený bude mluvit nejdříve jako rodič, poté jako dítě a nakonec jako dopělý.
Podřízený může zvolit rovněž tři přístupy.

Nadřízený rodič:
Ten projekt byl od začátku do konce o ničem. Nečekej ode mě prémie!
(S tím projektem ještě Věruško, víš, není něco v pořádku. Ředitel si na tebe stěžoval, to tvoje chování není dobré. Všichni o tobě říkají, jak si arogantní. Musíš uznat, to prostě takto opravdu nejde. To se nedělá.)

Odpověď podřízeného:
Cože? Proč se do mě navážíš? Proč si mi to neřekl dřív? (dítě)
Pláč… Slzy na krajíčku… Kdo o mně říká, že jsem arogantní? To není spravedlivé. Honza? Ten …? (dítě)
To jsem mohl čekat. V této firmě to nikdy jiné nebude. Pro dobrotu na žebrotu. (rodič)
Jak to myslíš? Nerozumím ti. (dospělý)

Nadřízený dítě:
To je šílený co se tady děje. To je jasné, že to není hotové, nechápu proč jim to na tom marketingu tak dlouho trvá. (dítě)

Odpověď podřízeného:
To víš že jo, volal jsem tam mockrát, prosil, vyhrožoval a nic… tak se nesměj divit, když to celé půjde do stoupy kvůli nim. (dítě)

Kdybys jim to řekl, jak jsem tě prosil, tak by to takto nedopadlo. (rodič)

Rád bych s tebou o tom mluvil. Mám nějaké nápady, jak situaci řešit. (dospělý)

Nadřízený dospělý:
Mám před sebou výsledky projektu, který vedeš. Jedna z věcí, kterou chci probrat je spolupráce s oddělením marketinku. Co o ní soudíš?

Odpověď podřízeného:
To jsem fakt ještě neviděl. Měl bys sjednat pořádek jednou pro vždy. Takto se nedá dělat. Ať si konečně uvědomí, kde je jejich místo. (rodič)
On si někdo stěžoval? Tak já ti tedy povím o čem to celé je! (dítě)
Jsem rád, že o tom s tebou mohu mluvit. Potřeboval bych poradit. (dospělý)

Žádné komentáře: