čtvrtek 3. dubna 2008

Přenos a protipřenos

Co to je přenos a protipřenos

Přenosem se označují ty pocity a reakce klienta (podřízeného, nadřízeného, kolegy…) , které vznikají ve vztahu k nám a jsou ovlivněné zkušenostmi z minulých klientových vztahů. To znamená, že druhému někoho připomínáme a on vůči nám podvědomě volí určitý způsob chování, který neodpovídá realitě.

Například jako žena mohu někomu připomínat matku, které je třeba oponovat nebo učitelku, ze které je potřeba si utahovat.

Muži, zvláště ti, kteří mají moc, nebo jsou sebevědomí, mohou ve druhých vzbuzovat pocity, které měli původně k otci, či učiteli.

Více příkladů ze života uvedu v dalším článku.

Protipřenosem se označují dva děje.

Prvním je ovlivnění našeho chování vůči klientovi našimi minulými vztahy. To znamená, že klient naopak někoho připomíná nám a naše reakce na něj jsou zkreslené vzhledem k nevyřešeným otázkám z naší minulosti. Je to častý a podceňovaný jev, se kterým profesionální pracovník musí počítat a pracovat s ním.

Druhým dějem jsou naše prožitky a reakce vůči klientovi, jež mohou poukazovat na to, jak se tito klienti chovají k ostatním lidem. To znamená, že klient opravdu vzbuzuje určité pocity ve svém okolí a my je jednoduše vnímáme.

Znalost a schopnost zacházet s tímto fenoménem se mi jeví pro práci s lidmi jako velmi důležitá.

Pozitivní příklad využití přenosu a protipřenosu vidím například při sestavování komise pro výběrové řízení, která hodnotí chování pracovníků. Taková porota by se měla skládat z pozorovatelů zastávajících různé pozice, věkové kategorie a neměli by v ní převládat ani muži ani ženy. Samozřejmostí pak je, že váha hlasu každého člena komise je stejná. Pokud si připravíme vhodnou případovou studii, dopředu se domluvíme na kritériích výběru a poté umožníme porotě diskusi, je velmi pravděpodobné, že náš náhled na kandidáta bude objektivní.

Další možností jak ovlivnit přenos a protipřenos v hodnocení zaměstnanců je vytvořit tandem. V ideálním případě se takováto dvojice personalistů (manažerů obecně) skládá z rozdílných typů lidí. Například starší žena a mladý muž, nebo introvert a extrovert.

Podcenění protipřenosu může vést například k této situaci:

Personální ředitelka má za úkol vybrat nového ředitele oddělení logistiky. Širší výběr proběhne s personální agenturou a v užším výběru jsou kandidáti představeni řediteli společnosti a personální ředitelce. Oba manažeři jsou čtyřicetiletí, mají podobné názory na život, jsou extroverti, umí se rychle nadchnout a společně o sobě vědí, že se neradi nudí. Vyberou tedy kandidáta, který se jim nejvíce zamlouvá: přitažlivého člověka s jiskrou v oku, který dokázal zaujmout svým barvitým projevem a nadšením pro věc. Naopak kandidát, který byl tišší, trochu fádní a s odtažitým přístupem, ve výběrovém řízení neuspěl.

Je možné, že manažeři měli štěstí a vybrali toho pravého. Jejich volba však měla k objektivnímu posouzení daleko.

Žádné komentáře: