středa 20. února 2008

Jak vzniká a jak poznáme syndrom vyhoření.

Vznik syndromu vyhoření způsobuje dlouho trvající stres na pracovišti. Nejčastěji může za stres špatná organizace práce, nejasné vymezení kompetencí a zodpovědností, konflikt rolí a v neposlední řadě nevhodné pracovní prostředí.

Důležitou roli při jeho rozvoji hraje i mimopracovní život zaměstnance. Hůře budeme zvládat pracovní stres při zásadních životních událostech (změna zaměstnání, rozvod, hypotéka, nemoc či úmrtí blízké osoby) a naopak větší odolnost nám poskytnou kvalitní vztahy, zdraví, koníčky a stabilní finanční situace.

Jak to vypadá?

Rozlišujeme čtyři fáze vyhoření:

  1. prvotní nadšení a zaujetí pro věc spojené s déletrvajícím přetěžováním,
  2. postupně se objevující projevy psychického s fyzického vyčerpání,
  3. první příznaky negativního vnímání okolí, zvláště pak lidí (klientů, vedoucích),
  4. totální vyčerpání, negativizmus, cynizmus, nezájem a lhostejnost.

Vyhoření se vyvíjí pomalu a nenápadně. Nebezpečí tkví v tom, že si jeho projevy můžeme vysvětlovat jako povahové rysy zaměstnance.

Uvádím zde nejčastější příznaky v plně rozvinuté formě, ale v praxi se častěji setkáme s jejich mírnějšími projevy. Na vyhoření myslíme vždy, když pozorujeme změny chování u doposud aktivních, vlídných a pozitivních lidí.

Nápadná nám bude jejich snížená pracovní iniciativa, kreativita a spontánnost, spolu se zjevnou nechutí ke všemu, co s prací souvisí. Chovají se cynicky a nepřátelsky ke klientům nebo kolegům a snaží se s nimi stýkat co nejméně. V důsledku toho se kolem nich množí konflikty. Kritizují společnost, ve které doposud pracují, a jako by jim nebylo nic dost dobré.

Subjektivně se cítí nadměrně duševně vyčerpaní. Úsilí, které vynakládají, už trvá příliš dlouho, výsledky nikde, motivace se vytratila. Prožívají marnost své práce a je pro ně těžké či nemožné najít její smysl. Cítí nedostatek uznání a připadají si postradatelní a bezcenní. Může je trápit bolest hlavy či svalů, jsou neustále v napětí, špatně spí. Nepříjemné bývají zažívací a dýchací potíže a celková únava. Často vyhledávají lékaře.

O svém stavu se vyjadřují velmi expresivně: „jsem k smrti unavený“, „už toho mám fakt dost“, „jsem totálně vyždímaný“.

Žádné komentáře: