neděle 16. března 2008

Co to je transakční analýza

Transakční analýza předpokládá, že každý z nás disponuje třemi komunikačními rovinami – rodičovskou, dětskou a dospělou. Komunikujeme na základě akce a reakce a zvolit cíleně například dospělé jednání, vyžaduje určitou míru zralosti a sebeovládání.

Eric Berne čtivě popsal tuto teorii v knize Jak si lidé hrají a uvedl zde dostatek inspirativních příkladů ze života.


Uvádím zde příklady různých druhů slovní komunikace, které ale zásadně ovlivňuje komunikace mimoslovní a samotné jednání manažera.

Rodičovská komunikace je hodnotící, kritická a určuje co je dobré a co je špatné. Typické jsou pro ni zákazy, příkazy, manipulace pocity viny, odvolávání se na normy a morálku. Rodič se může chovat více jako kritik, nebo více jako pečovatel.

Příklady kritického rodiče (manažera):

Děláš svoji práci povrchně. Měl by si se víc věnovat lidem. Jak to, že to ještě není hotové? Prostě to tak udělej! No to snad není možné! Tak takhle se to u nás nedělá.

Příklady pečujícího rodiče (manažera):

Věruško, to nějak vyřešíme. Kluci z oddělení nákupu si na vás dovolovali? Tak to si s nimi vyřídím. Už tolikrát jsem vám vysvětlovala jak se to dělá a vy to stále neumíte?

Dětská rovina komunikace obsahuje mnoho emocí, vzdoru, oponování a okamžitých reakcí ale i kreativitu a zrcadlení.

Příklady:

To teda ne! Cože? To nemyslíte vážně! Jak to že on má víc peněz (lepší podložku pod myš) než já? To je skvělé, úžasné! Tak to bychom na tu akci mohli koupit každému dárek, třeba takovou pěknou tašku a dát na ni logo a pak bychom mohli….

Dospělá komunikace je racionální, neosobní resp. bez emocí, používáme v ní konkrétní argumenty, sdělujeme fakta, informujeme.

Příklady

Co konkrétně se stalo? Odevzdal jste práci o dva dny později. Sejdeme se zítra v půl třetí a detailně probereme vaše požadavky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Transak%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza

Žádné komentáře: