neděle 16. března 2008

Transakční analýza - příklady z praxe 1

Přehnaně rodičovské prostředí podněcuje v lidech jejich dětské chování.

Představme si oddělení ve kterém pracuje nápadné množství mladých mužů. Na tento tým se množí stížnosti ostatních zaměstnanců. Většinou vadí jejich arogantní chování, vyvyšování se nad ostatní, nedochvilnost a nedodržování dohod. Toto chování je charakteristické pro dětskou komunikační rovinu. Nepřekvapí nás tedy, že jejich vedoucí se chová jako rodič -otec, který své podřízené všude omlouvá, vyjednává pro ně zvláštní výhody a vůbec se k nim chová jako k milovaným synům.

Samozřejmě, že tady musíme brát v úvahu mnoho dalších faktorů a nevíme, jestli bylo na začátku vejce nebo slepice, resp. jestli se nejdříve vedoucí choval rodičovsky a tak k sobě „přilákal“ typ dětsky se chovajících podřízených, nebo to bylo naopak.

Tento druhý případ je častý spíše v prostředích, kde se už z podstaty vykonávané práce vyskytují mladí lidé, většinou bez předchozích pracovních zkušeností. Typicky to můžou být call centra. Tito zaměstnanci jsou nezralí, nemají vypracované profesionální návyky. Neví, co mohou od práce očekávat a proto často reagují na dětské úrovni komunikace. Role jejich vedoucího je proto velmi obtížná. I zkušení manažeři se v této pozici uchylují k rodičovskému jednání a kruh se uzavírá.

Jiným příkladem je prostředí, kde „vládnou“ vágní předpisy a nejasná komunikace, které podněcují v zaměstnancích jejich dětskou osobnostní a komunikační rovinu. Když (i záměrně) vybereme do takového prostředí doposud výborného manažera s profesionálními návyky, může se lehce stát, že bude časem postávat před budovou společnosti a pokuřovat cigaretu, jeho pracovní výkon klesne a přístup ke kolegům bude víc emotivní než věcný.

Podobný účinek má i takový přístup vedení, kdy má zaměstnanec pocit, že nezáleží na jeho názoru a na tom, jaký výkon podá.

Paradoxně takové pocity nezažívají jenom zaměstnanci v podnicích ve kterých je kontrola jejich práce malá, ale i ti, kteří pracují v podnicích, kde je kontrola velká. Odměňování za výkon je však nejasné (příliš komplikované), nebo jsou trestané „chyby“ pracovníka a úspěchy jsou opomíjeny.

Žádné komentáře: